Femme_de_Cardu

 

 

 

 

 

« Prufonda l’anticaglia,
chi a novità cerca sempre
a so piazza in l’incusciente. »

Ghjuvanfelice Cacciamosca,
« Freschi li peli nant’à l’ovi datati »
in :
Biglietti in bigliola è altre sculifate
(inédit).