GROUPE_JB

Mi mandate sta figura
Duve site aggruppati
Un sò s’ell’è barcarola
Sirinata ò paghiella

Oghj’u travagliu si vede
L’abbundanza affacara
I miò auguri sinceri
Vi prisentu da luntanu

Sia chì le vostre voce
In stu locu parigginu
Varcanu mare muntagne
E sbarcanu in Ghisoni

Ghjuvan Felice Cacciamosca,
Framenti di risposta sincera (ineditu).